Kushtet lehtësuese në Airbnb

Ja se si po i lehtësojmë udhëtimet me ne.

Kategoria "Të përshtatura"

Zbulo banesa unike me kushte lehtësuese të verifikuara, duke përfshirë rrugina pa shkallë drejt banesës, dhomës së gjumit dhe banjës. Çdo banesë në këtë kategori skanohet në 3D në mënyrë të detajuar për të konfirmuar kushtet lehtësuese dhe për të shfaqur detajet kryesore si gjerësia e derës.

Një telefon në të cilin shfaqen banesat në Kategorinë e Airbnb "Të përshtatura", ku duket një shtëpi pa shkallë në rruginën drejt hyrjes.

Filtra të përmirësuar kërkimi

I kemi thjeshtuar filtrat e kushteve lehtësuese, për një kërkim edhe më praktik.

Një telefon celular shfaq pamjen "Më shumë filtra", që është një nga shumë filtrat e kërkimit. Aty ndodhet një seksion me titullin "Kushtet lehtësuese." Më poshtë, kushtet lehtësuese grupohen sipas zonave si "Hyrja dhe parkimi për vizitorët." Ka disa kuti kontrolli ku mund të zgjedhësh sa kushte të duash.

Shqyrtimi i kushteve lehtësuese

Ne kontrollojmë saktësinë e çdo kushti lehtësues të paraqitur nga pritësit.

Një telefon celular shfaq një grup kushtesh lehtësuese për një listim në Airbnb. Në kushtin e parë shkruhet "Hyrja e vizitorëve pa shkallë" dhe shoqërohet më poshtë me imazhet përkatëse. Poshtë tij është një tjetër kusht lehtësues ku shkruhet "Hyrja e vizitorëve më e gjerë se 81 cm" dhe shoqërohet më poshtë me imazhin përkatës.

Shkëmbim mesazhesh drejtpërdrejt me pritësit

Bisedo drejtpërdrejt me pritësit për më shumë informacion rreth kushteve lehtësuese të qëndrimit ose përvojës së tyre.

Një telefon celular në të cilin shfaqen mesazhet midis pritësit që e përshkruan listimin si të përshtatshëm dhe një vizitori që dëshiron të dijë më shumë rreth hapësirës. Mesazhi i vizitorit thotë: "Përshëndetje Shea, a është rampa në hyrjen e përparme apo të pasme të shtëpisë?" Përgjigja e pritësit thotë: "Përshëndetje Adam, rampa është në pjesën e përparme. Faleminderit!"
Tre breza të një familjeje po buzëqeshin e po qeshin në një banesë me kushte lehtësuese në Airbnb. Përpara anëtarit më të vjetër të familjes ndodhet një karrige me rrota.

Si po e bëjmë Airbnb më të përshtatshme për të gjithë

Ekipe të dedikuara

Airbnb ka ekipe të fokusuara në krijimin e produkteve që mund të përdoren nga të gjithë. Këto ekipe bashkëpunojnë me inxhinierë, projektues e të tjerë në gjithë kompaninë për të garantuar që produktet tona të zhvillohen duke u bazuar në kushtet lehtësuese.

Studime dhe advokim

Ne kryejmë studime me persona që kanë nevojë për kushte lehtësuese dhe punojmë me ekspertët e komunitetit.

Standardet e kushteve lehtësuese dixhitale

Po punojmë për standardet e kushteve lehtësuese dixhitale të përcaktuara nga Udhëzimet për kushte lehtësuese në përmbajtjet në ueb. Po investojmë gjithashtu në mjete testimi të automatizuara për të na ndihmuar që të identifikojmë më shumë probleme.

Ja disa nga organizatat me të cilat bashkëpunojmë
Logoja e Federatës kombëtare të të verbërve. Teksti i etiketës thotë: "Jeto jetën që dëshiron".Logoja e Këshillit kombëtar për jetesë të pavarurLogoja Consejo National de Personas con DiscapacidadLogoja e shoqatës "United Spinal Association"

Jemi këtu për të të ndihmuar

Vizito Qendrën e ndihmës për më shumë informacion