Bëje Airbnb.
Mund të fitosh

Bëje lehtësisht Airbnb me Airbnb Start

Udhëzime individuale nga një superpritës

Do të të lidhim me një superpritës në zonën tënde, i cili do të të udhëzojë nga pyetja jote e parë deri te telefonata, videotelefonata ose biseda e parë me vizitorin.

Një vizitor me përvojë për prenotimin tënd të parë

Për prenotimin tënd të parë, mund të zgjedhësh të mirëpresësh një vizitor me përvojë që ka të paktën tre qëndrime dhe një historik pozitiv në Airbnb.

Asistencë e specializuar nga Airbnb

Me një të shtypur, pritësit e rinj marrin qasje tek agjentët e Asistencës së komunitetit të trajnuar posaçërisht që mund të të ndihmojnë me çdo gjë, nga problemet me llogarinë deri tek asistenca e faturimit.

Bëje Airbnb me mbrojtje nga A-ja te Zh-ja

AirbnbKonkurrentët
Verifikimi i identitetit të vizitorit
Sistemi ynë gjithëpërfshirës i verifikimit kontrollon detaje të tilla si emri, adresa, dokumenti zyrtar i identifikimit dhe të tjera, për të konfirmuar identitetin e vizitorëve që prenotojnë në Airbnb.
Shqyrtimi i rezervimit
Teknologjia jonë analizon qindra faktorë në çdo rezervim dhe bllokon prenotime të caktuara që shfaqin rrezik të lartë për festa të rrëmujshme dhe dëmtime të pronës.
Mbrojtje nga dëmtimet deri në 3 milionë $
Airbnb të rimburson për dëmet e shkaktuara nga vizitorët në banesën tënde dhe sendet e tua personale dhe përfshin këto mbrojtje të specializuara:
Vepra arti dhe sende me vlerë
Automjete dhe varka
Dëmtimet nga kafshët shtëpiake
Humbja e të ardhurave
Pastrim i thelluar
Sigurim për përgjegjësinë deri në 1 milion $
Mbrohesh edhe në rastet e rralla kur një vizitor lëndohet ose sendet e veta personale dëmtohen ose vidhen.
Linjë sigurie 24 orë
Nëse ndodh të ndiesh pasiguri, aplikacioni ynë ofron qasje me një shtypje tek agjentët e sigurisë të trajnuar posaçërisht, ditën dhe natën.

Krahasimi bazohet në informacionin publik dhe ofertat falas nga konkurrentët kryesorë që nga tetori 2022. Gjej detaje dhe përjashtime këtu.

Mëso më shumë

Përgjigje
për pyetjet e tua

Vizitorët e Airbnb janë të interesuar për të gjitha llojet e ambienteve. Kemi listime për shtëpiza, kabina, shtëpi mbi pemë e të tjera. Edhe një dhomë e lirë mund të jetë një vendqëndrim i shkëlqyer.
Aspak, kalendarin tënd e kontrollon ti. Mund të presësh vizitorë një herë në vit, disa net në muaj ose më shpesh.
E vendos ti. Disa pritës preferojnë t'u dërgojnë mesazhe vizitorëve vetëm në momentet kyçe, si dërgimi i një shënimi të shkurtër kur regjistrohen, ndërsa disa të tjerëve u pëlqen edhe t'i takojnë personalisht ata. Do të gjesh një stil që të përshtatet ty dhe vizitorëve të tu.
Po bëre mirë gjërat bazë, të tjerat janë më të thjeshta. Mbaje ambientin të pastër, përgjigjju menjëherë vizitorëve dhe ofro shërbimet e nevojshme, si peshqirë të pastër. Disa pritësve u pëlqen të bëjnë edhe ndonjë gjest personal, si vendosja e luleve të freskëta ose ndarja e një liste vendesh lokale për t'u eksploruar, por kjo nuk është e detyrueshme. Lexo më shumë sugjerime për pritjen e vizitorëve
Airbnb zakonisht mban një tarifë fikse shërbimi prej 3% të nëntotalit të rezervimit kur paguhesh. Gjithashtu, ne mbajmë edhe një tarifë nga vizitorët kur prenotojnë. Në shumë zona, Airbnb mbledh dhe paguan edhe taksat e shitjes dhe turizmit në emrin tënd. Mëso më shumë rreth tarifave

Ke pyetje të tjera?

Merr përgjigje nga një superpritës me përvojë pranë teje.